Usługi doradcze w zakresie usprawniania MSP

OMEGA w zakresie usług dla przedsiębiorstw w celu podniesienia ich efektywności realizuje działania w następujących obszarach:
  • Analizy rynku,
  • Oznaczanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
  • Określanie i rozwój strategii przedsiębiorstwa,

  • Planowanie inwestycyjne.

Zakres prac uzgadniany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od celów jakie chce osiągnąć kierownictwo przedsiębiorstwa oraz od tego jakie elementy zostały już wdrożone.

 

OMEGA specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniu projektów związanych z controllingiem finansowym obejmującym takie działanie jak:
  • Wyznaczanie samodzielnych jednostek biznesowych w przedsiębiorstwie,
  • Budżetowanie przychodów i kosztów dla tych jednostek w okresach czasowych,
  • Określenie niezbędnych raportów i ich formatów,
  • Porównanie wielkości wykonanych w okresach z zaplanowanymi dla każdej jednostki biznesowej w przedsiębiorstwie,
  • Wyznaczenie trybów działania w przypadku wystąpienia odchyleń.

 

Kontakt: OMEGA-CONSULTING, 35-304 Rzeszów, Al. Sikorskiego 49d, tel. 693 33 68 68