Pośrednictwo kredytowe

Praktycznie każde przedsiębiorstwo, które rozwija się musi korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania: kredytu kupieckiego, kredytu bankowego, leasingu. Środki te przeznaczane na zakup nowych maszyn, urządzeń, technologii lub powiększanie rozmiaru już prowadzonej działalności pozwalają na zwiększanie potencjału przedsiębiorstwa a co za tym idzie zwiększanie przychodów, zysków jak również uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej.

Uzyskiwanie środków z instytucji finansowych (szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw) jest trudne i obwarowane spełnieniem wielu wymogów. Przedsiębiorcy mają szczególne problemy z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, napisaniem biznes planu, zaprojektowaniem ścieżki przyszłego rozwoju w postaci prognoz finansowych. Sam proces negocjacji warunków umowy kredytowej może nastręczyć wielu problemów, które w przyszłości mogą skutkować wysokim kosztem pozyskanych środków.

OMEGA oferuje kompleksową pomoc zakresie wyboru banku lub firmy leasingowej, przygotowywania wymaganej dokumentacji, udziału w negocjacjach warunków umów z instytucją finansującą w pełnym zakresie.

 

Kontakt: OMEGA-CONSULTING, 35-304 Rzeszów, Al. Sikorskiego 49d, tel. 693 33 68 68