O firmie

OMEGA powstaa w roku 1999 jako dziaalno gospodarcza. W okresie 1999 – 2002 firma wiadczya gwnie usugi zarzdzania i doradztwa w zakresie finansw dla przedsibiorstw. Efektem tego jest dobra znajomo specyfiki maych i rednich przedsibiorstw. W roku 2003 nastpia specjalizacja w kierunku doradztwa finansowego ze szczeglnym uwzgldnieniem budowania i doskonalenia systemu controllingowego. Rwnolegle rwnie rozpocz si etap szkole i zdobywania wiedzy i dowiadczenia w zakresie uzyskiwania dostpu do rodkw pomocowych z Unii Europejskiej oraz Budetu Pastwa. Dwa kierunki: doradztwo w zakresie finansw zmierzajce do podniesienia efektywnoci przedsibiorstw oraz pozyskiwanie finansowania z funduszy europejskich zostay uznane za strategiczne i nadal dynamicznie bd rozwijane. Posiadane due dowiadczenie w zakresie zarzdzania operacyjnego dodatkowo korzystnie wpywa na proponowane rozwizania w zakresie udoskonalania organizacji przedsibiorstw poniewa s one dostosowane do natychmiastowego wdroenia i zarzdzania nimi. Dowiadczenie w kierunku rozwoju w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych dla maych i rednich przedsibiorstw jest systematycznie zwikszane poprzez udzia w przygotowywaniu projektw dla rnych bran. Dla zapewnienia duej skutecznoci dziaania przy realizacji projektw duych i skomplikowanych korzystamy z pomocy wsppracujcych z nami ekspertw zewntrznych.

 

Kontakt: OMEGA-CONSULTING, 35-304 Rzeszw, Al. Sikorskiego 49d, tel. 693 33 68 68