Wsparcie Kapitaowe Przedsibiorczoci - bezporednie dotacje inwestycyjne - RPOWP dziaanie 1.1b

Termin skadania wnioskw:

Obecnie nabr wstrzymany

Kto moe ubiega si o wsparcie:

rednie, mae i mikroprzedsibiorstw

Na jakie inwestycja mona uzyska dofinansowanie:

bezporednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjnoci mikro, maych i rednich przedsibiorstw m.in. na:

  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentw i nowych technologii,
  • inwestycje z zakresu informatyzacji, a take zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
  • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu dziaania przedsibiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie wiadczenia usug, a take unowoczenienia wyposaenia niezbdnego do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,
  • wdraanie wydajnych systemw zarzdzania rodowiskiem oraz wdraanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu rodowiska,
  • inwestycje z zakresu zarzdzania jakoscia,
  • tworzenie i rozwijanie powiazan kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wsplnych inwestycji i dziaa marketingowych firm,

Wartoci dofinansowania:

 • mikro i mae przedsibiorstwa do 70%,
 • rednie przedsibiorstwa do 60%,

Wartoci graniczne kwoty dotacji:

 • minimalna kwota wsparcia: 20 000 z,
 • maksymalna kwota wsparcia: 5 600 000 z


Kontakt: OMEGA-CONSULTING, 35-304 Rzeszw, Al. Sikorskiego 49d, tel. 693 33 68 68